Najdroższy śledź

Wyszliśmy o trzeciej rano C G7 C G7
Ciężko było wstać C G7 C
A nord-westowa szóstka C G7 C F
Jeszcze nie przestała wiać C G7 C
Przysypane piaskiem oczy
I o suchym pysku
Słoneczko jeszcze spało gdy
Ciągnęliśmy po klapowisku. I...
Wali w górę, wali w dół E7 a E7 a
kuter pingpongowy stół E7 a E7 a
A ten trałowy śledź C G C
Kombinuje, gdzie tu dzieci mieć F C G C
Ciągnęliśmy cztery razy, ryby było wbród
I był też ten najdroższy śledź- więc dawaj go w lód
Ale szybko się skończyło, hej! Na radar patrz!
Kontroler idzie z bosmanatu, trzeba szybko wiać. I...
Wali w górę, wali w dół
Kuter pingpongowy stół
A trałowy śledź
W trzymilowym pasie wchodzi w sieć
I tak prawie do południa szóstką z nordu wiał
Leżało w skrzyniach parę ton- rekordowy trał
W "Odrze" rybę żeśmy zdali- organizacyjny szczyt
Czekaliśmy przez resztę dnia na skrzynki, lód i kwit
Wali w górę, wali w dół
Pieczęć brygadzisty w stół
Bo ten najdroższy śledź
Pieczęć na ogonie musi mieć
Do domu wróciłem nocą, bo trzeba było zrobić klar
A jeszcze po drodze, sami wiecie, jest niejeden bar
O pierwszej w radio powiedzieli, że będzie trzy do sześć,
Więc szyper mówi, że przed świtem kuter pójdzie w rejs. I...
Wali w górę, wali w dół
Żona pingpongowy stół
Bo każdy zdrowy śledź
Kombinuje gdzie tu dzieci mieć