Shenadoah

O Missouri ty wielka rzeko C F C
Ojcze rzek kto bieg twój zmierzy F C
Namioty Indian na jej brzegach a d a
Away gdy czółno mknie poprzez Missouri F C a e F C F G7 C
O Shenandoah imię jej byłą
I nie wiedziała co to miłość
Aż przyszedł kupiec i w rozterce
Jej własne ofiarował serce
A stary wódz rzekł że nie może
Białemu córka wodza ścielić łoże
Lecz wódka białych wzrok mu mami
Już wojownicy śpią z duchami
Wziął czółno swe i z biegiem rzeki
Dziewczynę uwiózł w kraj daleki
O Shenandoah czerwony ptaku
Wraz ze mną płyń po życia szlaku