Press gang

W dół od rzeki poprzez London Street h A h A
Psów królewskich oddział zwarty szedł h A h
Ojczyźnie trzeba dziś świeżej krwi fis e fis
Marynarzy floty wojennej A h A h
A że byłem wtedy silny chłop
W tłumie złowił mnie sierżanta wzrok
W kajdanach z bramy wywlekli mnie
Marynarza floty wojennej
Jak o prawa upominać się
Na gretingu nauczyli mnie
Niejeden krwią spłynął wtedy grzbiet
Marynarza floty wojennej
Nikt nie zliczy ile krwi i łez
Wsiąkło w pokład gdy się zaczął rejs
Dla chwały twej słodki kraju mój
Marynarzy floty wojennej
Hen za rufą zniknął miły dom
Jesteś tylko parą silnych rąk
Dowódca tutaj twoim bogiem jest
Marynarzu floty wojennej
Gdy łapaczy szyk formuje się
W pierwszym rzędzie możesz ujrzeć mnie
Kto stanie na mojej drodze dziś
Łup stanowi floty wojennej