Harcerska dola

Z miejsca na miejsce z wiatrem wtór a
Do Dniestru fal, tatrzańskich gór E E7
Wszędzie nas pędzi, wszędzie gna A
Harcerska dola radosna a E a
Nam trud nieznany ani znój
Bo myśmy złu wydali bój
I z nim do walki wciąż nas gna
Harcerska dola radosna
Nasza przyroda jasny wzrok
Niechaj rozproszą ludziom mrok
Niechaj innym szczęście do
Harcerska dola radosna