Ogień

1. Zwyczaj to stary jak świat C d C F
Ogień , ogień, ogień. G C G C
Rozpalmy blisko nas
Ogień, ogień, ogień.
Ref.. Dla spóźnionego wędrowca, C F C F
Dla wszystkich spóźnionych w noc. G C F G C
Rozpalmy tu, rozpalmy tu: C F
Ogień , ogień, ogień G C
2. Pierwsza gwiazdka już wzeszła
Czas by ogień rozpalić
Lipy, sosny i buki
Chylą gałęzie w oddali
Dla spóźnionego wędrowca...
3. Najpiękniejsze ognisko
Z trzaskiem sypią się skry
Wokół samych przyjaciół masz
Więc śpiewaj z nami i Ty: