Emigranci - Nawet tu

Zawsze trzeba mieć nadzieję C
Nawet jeśli teraz nie ma nic a
Zawsze może coś się zdarzyć, trzeba żyć F
Trzeba żyć C
Trzeba zawsze w coś uwierzyć
Nawet jeśli właśnie umarł Bóg
Zawsze może coś się zmienić, nawet tu
Nawet tu
Aaa... Aaa... nawet tu B F C
Trzeba zawsze kogoś kochać
Bo inaczej nie ma po co żyć
Tylko wtedy jest inaczej, ufaj mi
Ufaj mi
Zawsze trzeba mieć odwagę
Nawet jeśli właśnie umarł Bóg
Tylko wtedy coś się zmieni, nawet tu
Nawet tu