De Mono - Wszystko na sprzedaż

Wszystko jest na sprzedaż e C
Choć nie chcemy to świat nas zmusza a D
Jak wysoka cena
W nas coś zmieni i poruszy
Wszystko jest na sprzedaż
Nawet wtedy gdy chcesz inaczej
Bo zawsze jest ktoś, kto chce zapłacić C H
Wszystko jest na sprzedaż
Sprzedajemy też naszą wiarę
Choć życie jak rzeka
Porywa i winnych każe
Wszystko jest na sprzedaż
Jeśli tylko coś jest warte
Świat przechodzi wciąż z rąk do rąk
Ja ciebie mam, ja ciebie mam e C a D
Na zawsze mam, na zawsze mam
Schowałem ciebie przed całym światem C H
I nikt cię nigdy tu nie znajdzie
Wszystko jest na sprzedaż
I nikt tego już nie zmieni
Wszystko ma są cenę
Nawet jeśli w to nie wierzysz
Wszystko jest na sprzedaż
W końcu wszystko można kupić
Z wyjątkiem jednym, który znam
Tylko nasz miłość nie jest na sprzedaż C H
I przed światem ją schowamya H